ตลาดการเงินและการบริโภคเวียดนามจะบรรลุ 1 พันล้านล้านด่งภายในปี 2019

(VOVWORLD) - ขอบเขตตลาดการเงินและบริโภคของเวียดนามมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยจาก 645 ล้านล้านด่งเมื่อปี 2016 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านล้านด่งภายในปี 2019 การขยายตัวเฉลี่ยแต่ละปีบรรลุร้อยละ 29 

ตามการคาดการณ์ของบริษัทหุ้นส่วนหลักทรัพย์ บ๋านเวียดหรือ วีซีเอสซี ระดับการพัฒนาที่เข้มแข็งของตลาดนี้ในเวลาที่ผ่านมามาจากจำนวนประชากรที่บรรลุเกือบ 95 ล้านคน อัตราการพัฒนาเป็นตัวเมืองและอัตราคนเมืองอยู่ในระดับสูง และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความเห็นของดร. เกิ๊นวันหลึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การเงินและธนาคาร เพื่อพัฒนาตลาดการเงินและการบริโภคอย่างยั่งยืนต้องมีมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง

“พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของประชาชน สถานประกอบการและสังคมต่อบทบาทของการให้กู้เงินเพื่อเป้าหมายการบริโภค เวียดนามต้องมียุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาการเงินในทุกด้าน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้เพื่อเป้าหมายการบริโภคให้มีความสมบูรณ์”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด