ต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กอย่างพร้อมเพรียง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่3ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การปกป้องและดูแลเด็ก-มุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง”

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เห็นว่า กฎหมายเกี่ยวกับเด็กได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก ท่าทีและการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานด้านการปกป้องและดูแลเด็กแต่ยังมีหลายปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

สำหรับความท้าทายต่องานด้านการปกป้องชีวิตของเด็ก บรรดาผู้แทนเห็นว่า ต้องมีมุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับงานด้านนี้และพิจารณาความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กันนั้น ต้องมีมาตรการอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเอื้อให้แก่การปฏิบัติงาน นาย ดั๋งฮวานาม อธิบดีกรมปกป้องและดูแลเด็กสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้ชี้ชัดว่า “พวกเราต้องเสร็จสิ้นการจัดทำระบบกฎหมาย โดยเฉพาะ ระบบตุลาการต่อเด็กเพื่อค้ำประกันกระบวนการพิจารณาคดีต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปี นอกจากนี้ พวกเราต้องพัฒนาการสนับสนุนปกป้องเด็กและมีกลไกประสานงานระหว่างการสนับสนุนดังกล่าว”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด