ต้องผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ประชาชนทั่วประเทศได้แสดงความไว้วางใจต่อผลการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของพรรคและรัฐเวียดนาม โดยเฉพาะมีการเปิดดำเนินคดีคอร์รัปชั่นคดีใหญ่และซับซ้อนซึ่งประชามติได้จับตา 

สำหรับปัญหานี้ นาย ดิงกงกว่าน แขวงหมีบิ่ง เมืองลองเซวียน จังหวัดอานยางได้เผยว่า“ประชาชนชื่นชมงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการหาผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มและมีความไว้วางในต่อคณะกรรมการกลางพรรคและการนำของพรรค ในเวลาที่จะถึง ผมคิดว่า พวกเราต้องพยายามมากขึ้นเพื่อไม่มีขอบเขตที่ต้องห้ามในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเปิดเผย เข้มงวดเด็ดขาด”

ส่วนนาย บุ่ยดึ๊กสางในเขตเตินฟู้ นครโฮจิมินห์มีความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง พรรคและรัฐจะชี้นำการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด “ผมแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการดำเนินคดีคอร์รัปชั่นใหญ่ๆในเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งต้องพยายามธำรงกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดและเปิดเผยจากส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่น”

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความมุ่งมั่นตั้งใจป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของพรรคและรัฐผ่านมาตรการอย่างเด็ดขาด การดำเนินคดีคอร์รัปชั่นอย่างทันการณ์  ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด