ต้องออกหนังสือเดินทางที่ใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พลเมืองเวียดนามโดยเร็ว

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 เช้าวันที่ 12 มิถุนายน ได้มีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการเข้าออกเมืองของพลเมืองเวียดนาม

กฎหมายฉบับนี้มีส่วนร่วมต่อการปฏิรูประเบียบราชการ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจสอบการเข้าออกเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม รักษาความมั่นคงและปกป้องประเทศ รวมทั้งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นาง ห่าถิลาน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบั๊กยางแสดงความคิดเห็นว่า            “การออกหนังสือเดินทางที่ใช้ชิปก็เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย นอกจากนี้ หนังสือเดินทางแบบนี้สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งไบโอเมตริกซ์ที่สามารถใช้แทนเอกสารส่วนตัวอื่นๆ อีกทั้งช่วยให้การตรวจสอบการเข้าออกเมืองมีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้กับเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น”

ในบ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องต่อการเพิ่มอายุสำหรับการเกษียณอายุราชการและสนับสนุนสิทธิการขอเกษียณอายุราชาการก่อนกำหนดสำหรับแรงงานที่ทำงานในหน่วยงานเฉพาะกิจ โดยอายุเกษียณราชการใหม่สำหรับผู้ชายคือ 62 ปีและสำหรับผู้หญิง 60 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสุขภาพของแรงงาน กระบวนการประชากรผู้สูงอายุ การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการปฏิรูปนโยบายสวัสดิการสังคม แต่ต้องพิจาณาถึงปัญหาที่แรงงานไม่ต้องการทำงานอีกเมื่อจ่ายสมทบเงินประกันสังคมครบตาเกณฑ์และโอกาสการทำงานของคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาทำงาน part – time คือไม่เกิน 400 ชั่วโมงต่อปี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด