ต้องแสวงหาพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวใหม่ของเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 2 สิงหาคม ณ สำนักรัฐบาล ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ก ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวระยะปี 2016-2020
ต้องแสวงหาพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวใหม่ของเศรษฐกิจ - ảnh 1ต้องแสวงหาพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวใหม่ของเศรษฐกิจ 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวคือกระบวนการที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มของยุคใหม่ในสภาวการณ์การพัฒนาอย่างเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรคและรัฐเวียดนามมีความตระหนักอย่างรวดเร็วและวางแนวทางแก้ไขปัญหานี้แล้ว ขอให้สมาชิกคณะกรรมการชี้นำฯเสนอข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งกำหนดแนวทาง หน้าที่ มาตรการแก้ไขใหม่และการปฏิบัติเพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ            “โครงการปฏิบัติ รวมทั้งหน้าที่ที่ถูกระบุในมติมีความชัดเจนแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราจะทำหรือไม่ หรือเพียงทำตามความคุ้นเคยเท่านั้น ยกตัวอย่างช่น ในด้านการเกษตร มีท้องถิ่นบางแห่งทำการปฏิรูปเป็นอย่างดี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ แต่บางท้องถิ่นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ทางการปกครองท้องถิ่นทุกระดับต้องตระหนักได้ดีและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการทำและกำหนดว่า นี่เป็นหน้าที่หลักในงานด้านการบริหารของรัฐบาล โดยเน้นปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

สำหรับหน้าที่การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวในเวลาที่จะถึง  นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาชิกคณะกรรมการชี้นำ โดยต้องเพิ่มอัตราการขยายตัว สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัว   นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกยังกำชับให้เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการบริหารภาครัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและการปฏิรูป ปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์รัฐบาลแห่งการสร้างสรรค์ ปฏิบัติอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง กำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิย์ต้องมีกลไกที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการภาคเอกชนลงทุนในระยะยาว สร้างเครื่องหมายการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด