ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาอนุมัติมติเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา

11 มกราคม 2560 - 17:16:44

ทประชมคณะกรรมาธการสามญแหงรฐสภาอนมตมตเกยวกบกจกรรมการตรวจสอบของรฐสภา hinh 0
นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา

(VOVworld) - กิจกรรมการตรวจสอบต้องแสดงให้เห็นถึงอำนาจของประชาชนที่มอบให้แก่รัฐสภาอย่างจริงจัง นี่คือคำกล่าวของนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเมื่อเช้าวันที่ 11 มกราคม โดยที่ประชุมได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการทำระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภา นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา ได้เผยว่า“กิจกรรมการตรวจสอบคือหน้าที่สำคัญของรัฐสภา ซึ่งต้องประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา คณะกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนการตรวจสอบในจังหวัดต่างๆต้องถือคณะผู้แทนรัฐสภาของจังหวัดนั้นเป็นแกนหลัก”

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.