ที่ประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(VOVworld) - ในการประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพเมื่อเช้าวันที่ 5 เมษายน บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนา

ที่ประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในการประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพเมื่อเช้าวันที่ 5 เมษายน บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนา พร้อมทั้งเห็นพ้องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายภาษี ร่างกฎหมายที่ดินและร่างกฎหมายองค์กรสินเชื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  ในร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นต้องมีแรงงานไม่เกิน 300 คนและตอบสนองเงื่อนไขด้านการเงิน
ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้ทำการหารือร่างกฎหมายการวางผัง 
บ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพได้ปิดการประชุมเป็นเวลา3วันโดยประธานรัฐสภาเหงวียนถิกิมเงินได้ประเมินว่าบรรดาผู้แทนได้หารืออย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งที่ประชุมจะรวบรวมความคิดเห็นต่างๆเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายเหล่านี้ต่อไปเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่3.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด