ที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติโครงสร้างรัฐบาลวาระใหม่2016-2021

(VOVworld) - เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรรัฐบาล คณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภาได้อ่านรายงานที่เห็นชอบกับแผนโครงสร้างรัฐบาลและจำนวนสมาชิกรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีในวาระ2016-2021มีสมาชิก27คน ซึ่งประกอบด้วยนายกฯ รองนายกฯ5คน และรัฐมนตรีกับหัวหน้าสำนักงานเทียบเท่ากระทรวง21คน ซึ่งมีรองนายกฯ1คนที่ควบรวมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติโครงสร้างรัฐบาลวาระใหม่2016-2021 - ảnh 1
หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด-รองประธานประเทศ-หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ประชุมรัฐสภาได้รับฟังรายงานผลการอภิปรายและผ่านความเห็นชอบรายชื่อเพื่อเลือกรองประธานประเทศ หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด โดยผลการลงคะแนนลับที่ประกาศคือ นางดั๋งถิหงอกถิ๋ง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานประเทศด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ97.57 นายเหงวียนหว่าบิ่งห์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ96.36และนาย เลมิงห์จี้ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 94.33

เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรรัฐบาล คณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภาได้อ่านรายงานที่เห็นชอบกับแผนโครงสร้างรัฐบาลและจำนวนสมาชิกรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีในวาระ2016-2021มีสมาชิก27คน ซึ่งประกอบด้วยนายกฯ รองนายกฯ5คน และรัฐมนตรีกับหัวหน้าสำนักงานเทียบเท่ากระทรวง21คน ซึ่งมีรองนายกฯ1คนที่ควบรวมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ในช่วงบ่ายที่ประชุมลงคะแนนผ่านมติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของรัฐสภาปี2017 ส่วนนายกฯอ่านเอกสารเสนอให้รัฐสภาอนุมัติการแต่งตั้งรองนายกฯและสมาชิกในคณะรัฐมนตรี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด