ที่ประชุมรัฐสภาได้เน้นหารือเพื่อยกระดับคุณภาพการร่างกฎหมายต่อไป

(VOVworld) – บรรดาผู้แทนรัฐสภาแสดงความเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภานำร่างกฎหมายประกันสาธารณสุขฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมเข้าในวาระการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 6 และพิจารณาอนุมัติในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7

ที่ประชุมรัฐสภาได้เน้นหารือเพื่อยกระดับคุณภาพการร่างกฎหมายต่อไป - ảnh 1
ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 หารือเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2014

(VOVworld) – เช้าวันที่ 5 มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 ได้หารือเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2014 และการปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาของการประชุมรัฐสภาสมัยที่ 13 ปี 2013 โดยโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2014 มีร่างกฎหมายใหม่ 36 ฉบับ ร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 13 ฉบับ ร่างมติของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาในโครงการร่างกฎหมาย1ฉบับและกฤษฎีกาปี 2013 เพิ่มเติมร่างกฎหมาย 6 ฉบับ ร่างกฤษฎีกา 2 ฉบับ ร่างมติ 1 ฉบับต่อโครงการร่างกฏหมาย กฤษฎีกาของรัฐสภาสมัยที่ 13 ในการกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว บรรดาผู้แทนรัฐสภาหลายท่านได้แสดงความเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภานำร่างกฎหมายประกันสาธารณสุขฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมเข้าในวาระการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 6 และพิจารณาอนุมัติในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 7 เนื่องจากเป็นปัญหาที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ เมื่ออัตราผู้เข้าร่วมโครงการประกันสาธารณะสุขมวลชนจนถึงปี 2014  ในจังหวัดต่างๆยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ผู้แทนรัฐสภาบางท่านได้เสนอว่า ในโครงการร่างกฎหมาย กฤษฎีกาปี 2014 ต้องเพิ่มเติมกฎหมายการจัดตั้งสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนฉบับแก้ไขและกฎหมายการชุมนุม เป็นต้น เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญและค้ำประกันต่อการปฏิบัติงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เช้าวันเดียวกัน บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้รับฟังรายงานตรวจสอบร่างกฎหมายการประหยัด การต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งจุดเด่นในร่างกฎหมายคือการเพิ่มเติมมาตราการปฏิบัติการที่เปิดเผยและโปร่งใสในการบริหาร การใช้ทรัพย์สิน เงินทุน ทรัพยากร มาตรการค้นหาการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหาร การใช้เงินทุนและทรัพย์สินของรัฐ

ในช่วงบ่ายที่ประชุมรัฐสภาหารือการแก้ไข้มาตราที่170ของกฎหมายสถานประกอบการโดยตามรายงานที่เสนอ มาตราที่170จะได้รับการแก้ไขตามแนวทางอนุญาตให้สถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศไม่จดทะเบียนใหม่หรือเลือกเวลาการจดทะเบียนใหม่ตามความสะดวก โดยความเห็นส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกับการแก้ไขนี้เพราะในสภาวการณ์ที่สถานประกอบการต่างๆต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลต้องมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะเห็นผลดังนั้นการแก้ไขมาตราที่170ของกฎหมายสถานประกอบการจะอำนวยเงื่อนไขที่สะดวกให้สถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพต่อไป สร้างกรอบทางนิตินัยให้สถานประกอบการที่ยังไม่จดทะเบียนใหม่ดำเนินโครงการลงทุนใหม่หรือขยายกิจการในเวียดนามต่อไป ผู้แทนหลายคนแสดงความเห็นว่าเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ของกฎหมายต้องทำการจดทะเบียนใหม่ก่อนที่ใบอนุญาตการลงทุนหมดอายุหรือไม่จะต้องประกาศล้มละลายและจัดทำระเบียบการขึ้นทะเบียนใหม่ นายเหงวียนกงห่งผู้แทนรัฐสภาจ.ด่งนายเสนอการแก้ไขมาตราที่170ต้องเป็นไปอย่างคล่องตัวและผมขอเสนอให้กำหนดกรอบเวลาการขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับสถานประกอบการที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ รวมไปถึงการกำหนดกรอบเวลาให้สถานประกอบการที่ใบอนุญาตประกอบการลงทุนหมดอายุแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพและการเคารพกฎหมาย

ตามกำหนดการ วันที่6มิถุนายนที่ประชุมรัฐสภาจะหารือเนื้อหาที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันของร่างกฎหมายการป้องกันและลดภัยธรรมชาติ ร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไขรวมทั้งกฎหมายการจัดประมูลฉบับแก้ไข./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด