ที่ประชุมสภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ - สังคม

(VOVWORLD) - วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้หารือและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานประเมินผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2018 และรายงานการปิดบัญชีงบประมาณแผ่นดินปี 2016 
ที่ประชุมสภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ - สังคม - ảnh 1 ภาพการประชุม (quochoi.vn)

ในการนี้ ผู้แทนส่วนใหญ่ได้ชื่นชมการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลในเวลาที่ผ่านมาที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2017 ที่สภาแห่งชาติได้วางไว้ เช่น อัตราการขยายตัวจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.81 โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอยู่ที่ 7.38 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10ปีที่ผ่านมา

บรรดาผู้แทนยังเผยว่า ผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้บริหารและชี้นำการปฏิบัติมติต่างๆของพรรคและสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นาง หวูถิลึวมาย ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้เผยว่า  ผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างมีความเชื่อมั่นว่า เป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาค ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4 และอัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2018 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ที่สภาแห่งชาติได้วางไว้เป็นเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้ “ดิฉันเห็นด้วยกับรายงานของรัฐบาลและขอชื่นชมความพยายามของรัฐบาลในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อให้เห็นจากผลงานต่างๆของรัฐบาล สถานประกอบการและประชาชน แต่รายงานของรัฐบาลต้องเพิ่มเติมการประเมินประสิทธิผลของนโยบายต่างๆ ผลการปฏิบัตินโยบายเหล่านี้และอุปสรรคในการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การวางแนวทาง นโยบายการจัดทำกฎหมายของสภาแห่งชาติ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด