ที่ประชุมสภาแห่งชาติหารือเนื้อหาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่31พฤษภาคม ผู้แทนสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่7รัฐสภาสมัยที่14ได้หารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดิน โดยได้แสดงความสนใจต่อการปฏิบัติโครงการคมนาคมเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง การควบคุมราคาในตลาด การป้องกันโรคระบาด การขยายตัวอย่างยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ที่ประชุมสภาแห่งชาติหารือเนื้อหาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจสังคม - ảnh 1

บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ให้ความสำคัญต่อความพยายามของรัฐบาลในการบริหารชี้นำการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังได้กล่าวถึงข้อจำกัดและการปฏิบัติมาตรการแก้ไขยังไม่พร้อมเพรียง นายหวูเตี๊ยนหลก คณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดท้ายบิ่งห์กล่าวว่า

ด้วยแนวโน้มการขยายตัวนี้ ถ้ารัฐบาลปรับลดหนี้สาธารณะลงต่ำกว่าร้อยละ55.5ของจีดีพีในเวลาข้างหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ แต่สำหรับเป้าหมายการขยายตัวในปี2019 รัฐบาลควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะสิ่งที่เราต้องกังวลขณะนี้คือการปฏิรูประเบียบราชการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อการพัฒนาระยะยาวของเศรษฐกิจ การปรับปรุงกลไกระเบียบการ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจในปี2018และต้นปี2019แม้จะบรรลุผลงานในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีก้าวกระโดด”

ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนเหงวียนจี๊หยุงได้ชี้แจงต่อปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติกล่าวถึงโดยยอมรับข้อจำกัดของเศรษฐกิจทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสร้างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้ต้องประสานมาตรการระยะสั้นและระยะยาว มีการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมืองทั้งในการปฏิบัติและในการตรวจสอบโครงการต่างๆ

ในช่วงบ่ายที่ประชุมสภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจประกันภัยและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด