ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 หารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

(VOVworld) – ในช่วงบ่าย บรรดาผู้แทนจะเข้าร่วมการประชุมครบองค์โดยรับฟังคณะประธานรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้ลงสมัครและเสนอรายชื่อและกรณีขอถอนตัวออกจากรายชื่อคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 หารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 - ảnh 1
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 หารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

(VOVworld) – วันที่ 25 มกราคม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้หารือเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 โดยในตอนเช้า บรรดาผู้แทนได้หารือตามหน่วยโดยรับฟังรายงานของคณะประธานการประชุมสมัชชาใหญ่ที่รวบรวมรายชื่อผู้ลงสมัครและเสนอรายชื่อเพิ่มเติมของผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 บรรดาผู้แทนได้กรอกแบบฟอร์มขอถอนตัวออกจากรายชื่อผู้ลงสมัครและเสนอรายชื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 คณะประธานจะประชุมเพื่อพิจารณากรณีขอถอนตัวออกจากรายชื่อผู้ลงสมัครและการเสนอรายชื่อเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ส่วนในช่วงบ่าย บรรดาผู้แทนจะเข้าร่วมการประชุมครบองค์โดยรับฟังคณะประธานรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้ลงสมัครและเสนอรายชื่อและกรณีขอถอนตัวออกจากรายชื่อคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12  ที่ประชุมอนุมัติรายชื่อผู้ลงสมัคร การเสนอรายชื่อและกรณีขอถอนตัวออกจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากการประชุมให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 อีกทั้งเลือกคณะกรรมการนับคะแนน.

��ะชาคมโลก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด