ทั่วประเทศจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสำนึกในบุญคุณวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVworld) - ท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสำนึกในบุญคุณทหารพลีชีพเพื่อชาติ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ทหารทุพพลภาพและครอบครัวของทหารพลี ชีพเพื่อชาติ

ทั่วประเทศจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสำนึกในบุญคุณวีรชนและทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 1
เขตอนุสรณ์สถานโดยการโปรยดอกไม้ลงแม่น้ำโอโลวและจุดธูปเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVworld) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 68 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม ท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสำนึกในบุญคุณทหารพลีชีพเพื่อชาติ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ทหารทุพพลภาพและครอบครัวของทหารพลีชีพเพื่อชาติ
โดยเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม ในกรอบการเยือนจังหวัดต่างๆในภาคกลาง นาย โงวันหยุ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางและคณะปฏิบัติงานได้ไปจุดธูปเพื่อสำนึกในบุญคุณทหารพลีชีพเพื่อชาติ ณ สุสานพลีชีพเพื่อชาติแห่งชาติเจื่องเซินในจังหวัดกว๋างจิ  เยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวทหารทุพพลภาพในจังหวัดกว๋างบิ่งโดยเสนอให้ผู้บริหารของจังหวัดต้องให้ความสนใจถึงงานด้านตอบแทนบุญคุณมากขึ้นและมีความประสงค์ว่า ประชาชนจะสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือจุนเจือกันทำมาหากินและพัฒนาเศรษฐกิจ
เช้าวันเดียวกัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโอโลว ในตำบล หายเซิน อำเภอหายลัง จังหวัดกว๋างจิซึ่งเป็นหนึ่งในแนวป้องกันสำคัญเป็นพิเศษในสงครามต่อต้านสหรัฐเพื่อกู้ชาติได้มีการจัดพิธีเปิดตัวเขตอนุสรณ์สถานโดยการโปรยดอกไม้ลงแม่น้ำโอโลวและจุดธูปเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ ก่อนหน้านั้น ค่ำวันเดียวกัน พุทธสมาคมเวียดนามสาขาจังหวัดกว๋างจิได้จัดพิธีสวดมนต์วีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ ณ สุสานพลีชีพเพื่อชาติแห่งชาติเจื่องเซิน ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจังหวัดเหงะอาน หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติที่มีฐานะยากจน สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดก็ได้มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ
ส่วนในรายการประชาชนถาม รัฐมนตรีตอบ นาง ฝ่ามถิหายเจวี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เข้าร่วมสงครามอยู่เสมอโดยนอกจากการมอบรางวัลเพื่อสดุดีวีรชนของประเทศ การให้ความสนใจของพรรคและรัฐยังคงสะท้อนให้เห็นผ่านนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารผู้ป่วยและทหารทุพพลภาพ คุณแม่วีรชนเวียดนาม ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองโดยเน้นถึงงานด้านการให้การศึกษาแก่ลูกหลานของครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง “พรรคและรัฐได้ให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่บุตรของทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติ ตลอดจนทหารผู้ป่วยในหลายปีที่ผ่านมาโดยทหารผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วต่างได้รับสิทธิพิเศษนี้ เช่นซื้อหนังสือตำราเรียนและยกเว้นค่าเล่าเรียน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด