ท้องถิ่นต่างๆกำหนดมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2017

(VOVWORLD) - การประชุมสภาประชาชนจังหวัดบั๊กยางในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม ได้วางมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ประกอบธุรกิจและการพัฒนาสถานประกอบการ 

โดยยํ้าถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิบัตินโยบายคํ้าประกันสวัสดิการสังคมและความมั่นคง ส่วนในนัดปิดการประชุมสภาประชาชนจังหวัดเหงะอานในวันที่ 13 กรกฎาคม ทางการจังหวัดได้อนุมัติรายงาน มติและข้อเสนอที่สำคัญๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2017 พร้อมทั้งวางมาตรการและหน้าที่ที่สำคัญในการพัมนาเศรษฐกิจสังคมใน 6 เดือนที่เหลือในปี 2017 เช่น ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร โดยเฉพาะโครงสร้างพันธุ์พืช การผลิตอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การค้า ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคและสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนา ส่วนในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม การประชุมสภาประชาชนจังหวัดดั๊กลั๊กได้อนุมัติมติพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2020 และแนวทางพัฒนาจนถึงปี 2030  ส่วนที่ประชุมสภาประชาชนจังหวัดจ่าวิงได้กำหนดหน้าที่สำคัญตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปีคือผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนเพื่อเพิ่มรายรับเข้างบประมาณแผ่นดิน แก้ไขปัญหางานทำ คํ้าประกันสวัสดิการสังคมและพยายามเพิ่มอัตราการขยายตัวในปี 2017 ให้อยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ  12 – 13.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด