ท้องถิ่นต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนับหมื่นคนในโอกาสวันชาติ 2 กันยายน

(VOVWORLD) -ในโอกาสวันชาติเวียดนาม 2 กันยายน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวอ่าวฮาลองได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 25,000 คน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 1 หมื่นคนได้เดินทางไปเที่ยวอ่าวฮาลอง นายโตหว่ายนาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทต่วนโจว์เผยว่า “ในวันชาติเวียดนาม มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางมาเที่ยวอ่าวฮาลองมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและสาธารณรัฐเกาหลี และพวกเราได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่”

โอกาสนี้  นครเกิ่นเทอได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ 76,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเที่ยวกับช่วงเดียวกันของปี 2016.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด