ท้องถิ่นต่างๆเร่งแก้ไขผลเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำหลาก

(VOVWORLD) - จังหวัดเอียนบ๊ายคือท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุฝนตกและน้ำหลากโดยสถานการณ์ฝนตกและน้ำหลากได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน สูญหาย 6 คนและสร้างความเสียหาย มูลค่า 2 แสน 7 หมื่นล้านด่ง 

ทางการจังหวัดเอียนบ๊ายได้สนับสนุนกว่า 2.5 พันล้านด่งและมอบข้าวกว่า 17 ตันให้แก่ผู้ประสบภัยในท้องถิ่น ส่วนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม คณะปฏิบัติงานของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามนำโดยนาย เห่าอาเหล่ง รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมฯได้ไปเยี่ยมและมอบเงินจากกองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลค่า 1 พันล้านด่งให้แก่ทางการจังหวัดเอียนบ๊าย

ส่วนที่จังหวัดฟู้เถาะ ทางการจังหวัดฯได้ชี้นำให้เร่งซ่อมแซมสะพานที่เชื่อมระหว่างตำบลวันลวงและตำบลมิงด่ายกับเขตใกล้เคียง พร้อมทั้งสนับสนุนเงิน 2 หมื่น 1 พันล้านด่งเพื่อแก้ไขปัญหาพันธุ์ข้าวเพื่อผลักดันการฟื้นฟูการผลิต ตลอดจนสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรับปรุงคุณภาพที่ดินและปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นการปลูกพื้ชอย่างเหมาะสม ซึ่งจนถึงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม อำเภอเตยเซิน จังหวัดฟู้เถาะยังมีหมู่บ้านต่างๆอยู่ในภาวะน้ำท่วมฉับพลัน โดยกองกำลังตำรวจและทหารของจังหวัดฟู้เถาะและอำเภอเตยเซินกำลังพยายามแสวงหาทางส่งอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหาย นาย เหงวียนบ๊าเควี้ยน ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเตยเซินได้เผยว่า“พวกเราได้สั่งให้ตำบลต่างๆเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งคณะไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละตั้งแต่ 7.5 ถึง 10 ล้านด่ง สำหรับครอบครัวที่บ้านพังทลายเนื่องจากน้ำหลาก ในเฉพาะหน้าจะรับเงินช่วยเหลือ 15 ล้านด่ง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด