ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซีย

(VOVWorld) – ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซีย
ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามเสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซีย - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามและประธานสภาล่างอินโดนีเซียMarzuki Alie( Photo:TTX )

(VOVWorld) –ในกรอบการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ วันที่๒๘มิถุนายน ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนและกล่าวปราศรัยที่สำนักงานคณะเลขาธิการอาเซียนโดยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเลเลืองมินห์เลขาธิการอาเซียน ประธานเจืองเติ๊นซางได้ย้ำว่า อาเซียนควรขยายการเชื่อมโยงภายในกลุ่มและภายในภูมิภาค มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งให้แก่การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและ ความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนา และยืนยันว่า เวียดนามให้การสนับสนุนการขยายบทบาทและทักษะความสามารถของคณะเลขาธิการอาเซียนในสภาวการณ์ที่อาเซียนนับวันยิ่งผลักดันความร่วมมือและขยายการเชื่อมโยงเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และประธานเจืองเติ๊นซางได้กล่าวต่อหัวหน้าตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและแขกรับเชิญว่า สาส์นที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือ มีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อร่วมกับประเทศสมาชิกสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี เข้มแข็งมั่นคง เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาที่เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และแสดงความคิดเห็นของเวียดนามต่อแนวทางพัฒนากลุ่มอาเซียนให้เข้มแข็งมั่นคงนั่นคือ อาเซียนควรรักษาจังหวะการพัฒนาอย่างคล่องตัว  ส่งเสริมจุดแข็ง และบทบาทของตนในเชิงรุกเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของภูมิภาคต่อไป “ความมั่นคง ความปลอดภัย และการเดินเรืออย่างเสรีในทะเลตะวันออกเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นความสนใจร่วมของภูมิภาคและประเทศต่างๆ อาเซียนควรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักการร่วมในเชิงรุกซึ่งได้ระบุในแถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการ๖ข้อของอาเซียน ผลักดันการสนทนา สร้างสรรค์ความไว้วางใจ แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี ให้ความเคารพกฎหมายสากล อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี๑๙๘๒ ผลักดันการร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว” ประธานเจืองเติ๊นซางยังได้เข้าร่วมการเสวนาระหว่างนักธุรกิจเวียดนามกับอินโดนีเซียโดยกล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ การร่วมมือลงทุนกับต่างประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกก้าวหน้ากว่าเวียดนาม ดังนั้น อินโดนีเซียควรถ่ายถอดประสบการณ์ในการบริหารให้แก่เวียดนาม และทั้งสองฝ่ายควรผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งบุคลากร  ประธานเจือเติ๊นซางยืนยันว่า เวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักธุรกิจอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม โดยเฉพาะ ในด้านที่เป็นจุดแข็งของอินโดนีเซีย ค่ำวันเดียวกัน ประธานเจืองเติ๊นซางได้เดินทางกลับประเทศ เสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด