ท่านเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมการประชุมใหญ่การแข่งขันรักชาติของนครโฮจิมินห์

(VOVworld) – ท่านเจืองเติ๊นซางได้ชื่นชมความพยายามของนครโฮจิมินห์ที่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติและสมกับการเป็นนครที่เดินหน้าในหลายด้านของประเทศ

ท่านเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมการประชุมใหญ่การแข่งขันรักชาติของนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมการประชุมใหญ่
การแข่งขันรักชาติของนครโฮจิมินห์

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมใหญ่การแข่งขันรักชาติครั้งที่ 6 ของนครโฮจิมินห์ โดยมีท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ท่านเจืองเติ๊นซางได้ชื่นชมความพยายามของนครโฮจิมินห์ที่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติและสมกับการเป็นนครที่เดินหน้าในหลายด้านของประเทศ ท่านเจืองเติ๊นซางย้ำว่า  “ผมขอเรียกร้องให้พรรคสาขาทุกระดับ ทางการท้องถิ่น องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครโฮจิมินห์ตระหนักถึงแนวความคิดการแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์มากขึ้นเพื่อดึงดูดการเข้าร่วมอย่างสมัครใจและเข้มแข็งของสมาชิกพรรคและประชาชน ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารและรูปแบบการแข่งขันต่อไป โดยการจัดขบวนการแข่งขันต้องมีเป้าหมายและเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีความผูกพันกับหน้าที่ทางการเมืองของนครโฮจิมินห์”./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด