ท่านเหงียนซวนฟุ๊กได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามวาระปี 2016-2021

(VOVworld) – ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 98.18 รัฐสภาเวียดนามได้ลงคะแนนเลือกท่าน เหงียนซวนฟุ๊ก ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามวาระปี 2016-2021

ท่านเหงียนซวนฟุ๊กได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามวาระปี 2016-2021 - ảnh 1

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 98.18 รัฐสภาเวียดนามได้ลงคะแนนเลือกท่าน เหงียนซวนฟุ๊ก ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามวาระปี 2016-2021 โดยในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ท่านเหงียนซวนฟุ๊กได้สาบานว่า ซื่อสัตย์ต่อประเทศ ประชาชนและรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพรรค รัฐและประชาชนเวียดนาม พร้อมทั้งย้ำว่า เวียดนามกำลังเผชิญกับทั้งความท้าทายและโอกาสจึงต้องพยายามพัฒนาพลังภายใน ใช้พลังจากต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน สร้างสรรค์ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและนับวันมีบทบาทสำคัญมากขึ้นบนเวทีโลก โดยศักยภาพที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือกลุ่มปัญญาชนที่อาศัยทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้นต้องสร้างโอกาสให้พวกเขาเข้าร่วมการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ  “คนรุ่นใหม่ปัจจุบันจะเป็นแหล่งปัญญาชนในอนาคต ดังนั้นต้องลงทุนให้แก่การศึกษาและฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ เช่น ใช้งบประมาณปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุดและที่อยู่อาศัยให้แก่นักเรียนในเขตห่างไกลความเจริญ เปิดโอกาสความยุติธรรมในด้านการเรียน การทำงานและการเลื่อนตำแหน่งให้แก่ทุกคนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาของปัญญาชน เพื่อให้ลูกหลานของเกษตรกร กรรมกรและคนจนมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นผู้บริหารของประเทศในอนาคต”
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยังกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมสถานประกอบการภาคเอกชนพัฒนา ขยายความร่วมมือกับภาครัฐ การสร้างบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่สะดวก การผลักดันการสร้างฐานะใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์ รัฐบาลให้ความสนใจต่อการพัฒนาสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการภาคเอกชน สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต
ท่านเหงียนซวนฟุ๊กเกิดเมื่อปี 1954 ที่จังหวัดกว๋างนาม ศึกษาจบระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีวาระปี 2011-2016 ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีวาระปี 2011-2016 ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11สมัยที่ 13.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด