ท่านเหงียนฟู้จ่องเข้าร่วมการเสวนากับนักธุรกิจรายใหญ่สหรัฐ

(VOVworld) – ตัวแทนสถานประกอบการสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีที่กำลังเจรจานั้นจะเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ทั้งสองประเทศ

ท่านเหงียนฟู้จ่องเข้าร่วมการเสวนากับนักธุรกิจรายใหญ่สหรัฐ  - ảnh 1
ข้อตกลงทีพีพีจะเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ทั้งสองประเทศ

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 9 กรกฎาคมตามเวลาเวียดนาม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมกับตัวแทนสถานประกอบการรายใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งจัดโดยหอการค้าสหรัฐและสภาประกอบธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน โอกาสนี้ ท่านเหงียนฟู้จ่องได้แจ้งสถานการณ์เศรษฐกิจ แนวทางและนโยบายของเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ส่วนตัวแทนสถานประกอบการสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีที่กำลังเจรจานั้นจะเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ทั้งสองประเทศ
ท่านเหงียนฟู้จ่องและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้ชื่นชมส่วนร่วมที่เข้มแข็งของสถานประกอบการสหรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของเวียดนาม ส่งเสริมให้สถานประกอบการสหรัฐขยายการลงทุนในเวียดนามให้ทัดเทียมกับสถานะและจุดแข็งของสหรัฐ  “โครงการลงทุนของสถานประกอบการสหรัฐเน้นลงทุนด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ปิโตรเลียม อุตสาหกรรม พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน ธนาคาร การบริการที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง พวกเราชื่นชมส่วนร่วมที่สำคัญของนักลงทุนสหรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของเวียดนามและขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ในบ่ายวันเดียวกัน ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ไปเยือนและกล่าวปราศรัย ณ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ CSIS หลังจากเสร็จสิ้นการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในระยะพัฒนาใหม่” ท่านเหงียนฟู้จ่องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมากับบรรดานักวิชาการ นักวิเคราะห์และนักการทูต
ท่านเหงียนฟู้จ่องเข้าร่วมการเสวนากับนักธุรกิจรายใหญ่สหรัฐ  - ảnh 2
ท่านเหงียนฟู้จ่องกับส.ว. Patrick Leahy (Photo VNplus)

ก่อนหน้านั้น เมื่อเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม ณ อาคารรัฐสภาสหรัฐ ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการพบปะกับส.ส.และส.ว.สหรัฐ โดยส.ส.และส.ว.สหรัฐได้แสดงการสนับสนุนต่อการขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม รวมทั้งการค้าและความมั่นคง พร้อมทั้งแสดงความสนใจเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ในทะเลตะวันออก
ในการกล่าวปราศรัยกับส.ส.และส.ว.สหรัฐ ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้มีความคืบหน้าที่น่ายินดี บนพื้นฐานให้ความเคารพหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ มีความเข้าใจกัน เคารพเอกราช อธิปไตยและระบอบการเมืองของอีกฝ่าย มีความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเข้าใจต่อปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ท่านเหงียนฟุ้จ่องยังชื่นชมรัฐสภาสหรัฐที่ให้ความสนใจ มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในทะเลตะวันออก พร้อมทั้งยืนยันถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือ ปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง สันติภาพ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ เวียดนามยืนหยัดนโยบายแก้ไขการพิพาทผ่านสันติวิธีบนพื้นฐานให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982
บ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เดินทางไปเยือนและกล่าวปราศรัย ณ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และนานาชาติสหรัฐหรือซีเอสไอเอสในฐานะวิทยากรหลัก บทปราศรัยของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องในหัวข้อ “ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐในระระพัฒนาใหม่” มีเนื้อหาย้ำถึงผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนย้ำถึงงานที่ต้องทำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม-สหรัฐให้ก้าวรุดหน้าไปศซึ่งบทปราศรัยของท่าน เหงียนฟู้จ่องได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้เข้าร่วม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด