ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

(VOVworld) - เวียดนามให้ความสำคัญและมีความปรารถนาที่จะขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับออสเตรเลียให้นับวันยิ่งเข้าสู่ส่วนลึก
ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย - ảnh 1
ท่านเหงียนเติ๊นหยุงให้การต้อนรับนาง Julie Bishop (Photo VNplus)

(VOVworld) -  บ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและมีความปรารถนาที่จะขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับออสเตรเลียให้นับวันยิ่งเข้าสู่ส่วนลึก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตลอดจนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มการพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และจะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่เวียดนามต่อไปเพื่อก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค ขยายความร่วมมือในด้านการศึกษาและฝึกอบรม นอกจากนี้ ท่านเหงียนเติ๊นหยุงยังเสนอให้ทั้งสองฝ่ายขยายความร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคง ตลอดจนร่วมมือเพื่อเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP โดยเร็ว และสนับสนันุนชมรมชาวเวียดนามที่พำนักอาศัยในออสเตรเลียอย่างมั่นคง 
            สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ท่านเหงียนเติ๊นหยุงยังเรียกร้องให้ออสเตรเลียสนับสนุนอาเซียนในการปฏิบัติแถงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลตะวันออก ส่วนนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียได้ยืนยันการสนับสนุนของออสเตรเลียในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลตะวันออกโดยแสดงความปรารถนาว่า จะขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงกลาโหม โดยเฉพาะในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกับเวียดนามให้พัฒนายิ่งขึ้น
            ในบ่ายวันเดียวกัน ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้ให้การต้อนรับนาย Abdyldaev Erlan Bekeshovich รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคีร์กีซสถานที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด