ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามเข้าร่วมการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุน

(VOVworld) –   เช้าวันที่๑๕เดือนนี้ ที่เมืองวิง จังหวัดเหงะอานได้มีการจัดการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุนในโอกาสวสันต์ฤดูปีมะเมีย๒๐๑๔
ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามเข้าร่วมการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุน - ảnh 1
ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเวียดนามกล่าวปราศรัย
ต่อการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุน(Photo: Tin124.com)

(VOVworld) –  เช้าวันที่๑๕เดือนนี้ ที่เมืองวิง จังหวัดเหงะอานได้มีการประสานกับพรรคสาขากลุ่มสถานประกอบการส่วนกลางและธนาคารลงทุนและพัฒนาเวียดนามเพื่อจัดการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุนในโอกาสวสันต์ฤดูปีมะเมีย๒๐๑๔โดยมีท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่วนกลาง ท้องถิ่น และนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกว่า๖๐๐คนเข้าร่วมซึ่งเป็นครั้งที่๖ที่จังหวัดเหงะอานจัดการประชุมพบปะสังสรรค์บรรดานักลงทุนต้นวสันต์ฤดูเพื่อชักชวนและดึงดูการลงทุนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  จนถึงปัจจุบัน ในจังหวัดเหงะอานมีโครงการลงทุนกว่า๖๐๐โครงการ  รวมเงินทุนกว่า๑๐๐ล้านล้านด่ง รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างงานจำนวนมาก  ในการนี้  ท่านเหงวียนซิงหุ่งได้กำชับให้จังหวัดเหงะอานส่งเสริมความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเน้นลงทุนพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและกำชับให้จังหวัดเหงะอานเรียนรู้ประสบการณ์ของจังหวัดใกล้เคียงซึ่งในนั้น ความตั้งใจทางการเมืองของทั้งระบบมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่โปร่งใสเพื่อดึงดูดการลงทุน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด