ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมงานเลี้ยงของรัฐบาลสหรัฐ

(VOVworld) – ท่าน เหงียนฟู้จ่องได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐได้รับการสร้างสรรค์บนหลักการให้ความเคารพระหว่างกัน ให้ความเคารพระบอบการเมืองและผลประโยชน์ของกันจะพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ขั้นสูง ใหม่ในอนาคต

ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมงานเลี้ยงของรัฐบาลสหรัฐ - ảnh 1
ท่าน เหงียนฟู้จ่องเข้าร่วมงานเลี้ยงที่รัฐบาลสหรัฐจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
โดยมีรองประธานาธิบดีสหรัฐ โจไบเดนเป็นประธาน

(VOVworld) – เมื่อเที่ยงวันที่ 7 กรกฎาคม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่รัฐบาลสหรัฐจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติโดยมีรองประธานาธิบดีสหรัฐ โจไบเดนเป็นประธานหลังการเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามาโดยนาย โจไบเดนได้แสดงความเห็นว่า การเจรจาระหว่างเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องกับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่าดำเนินอย่างตรงไปมา เปิดเผยและจริงจังในซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐในเวลาที่จะถึง ท่าน เหงียนฟู้จ่องได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐได้รับการสร้างสรรค์บนหลักการให้ความเคารพระหว่างกัน ให้ความเคารพระบอบการเมืองและผลประโยชน์ของกันจะพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ขั้นสูงใหม่ในอนาคต
บ่ายวันเดียวกัน ณ กรุงวอชิงตัน ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคเวียดนามได้พบปะกับตัวแทนกลุ่มต่างๆจากชุมชนเวียดนามและสหรัฐโดยย้ำถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ที่กว้างลึกในระดับประชาชนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเพื่อนมิตรอเมริกันที่ได้สนับสนุน และกำลังร่วมมือ ช่วยเหลือประชาชนเวียดนามอย่างเต็มที่ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้แสดงความปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามกับสหรัฐในหลายด้าน เช่นการธำรงสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล รับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปัญหาความมั่นคงใหม่ๆ พัฒนาอย่างเสมอภาคและยั่งยืนควบคู่กับการปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศ การป้องกันและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสหภาพภูมิอากาศ ปัญหาโรคระบาดและการแก้ปัญหาความยากจน
บ่ายวันที่ 7 กรกฎาคม เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้ให้การต้อนรับผู้ที่มีสมณศักดิ์สหรัฐ รวมทั้งเอกอัครราชทูตเสรีภาพทางศาสนา David Saperstein และเอกอัครราชทูตเสรีภาพทางศาสนาคนแรก Robert Seiple โดยย้ำว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีหลายชนเผ่าและหลายศาสนาที่ร่วมกันประกอบศาสนกิจในชุมชน รัฐธรรมนูญและกฎหมายเวียดนามได้กำหนดว่า ประชาชนทุกคนต่างมีสิทธิ์นับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ที่เวียดนามไม่มีการปะทะทางศาสนาและการปะทะด้านชนชาติ ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในโอกาสนี้ ผู้ที่มีสมณศักดิ์สหรัฐได้มีสาส์นฉลองการเยือนสหรัฐของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง  รวมทั้งสาส์นจากสมาคม Jesus Christ of Latter-day Saints หรือ LDS โดยย้ำว่า สมาคม LDS และประชาชาติเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับความเมตตาอารีย์และคุณค่าดั้งเดิม ส่วนสาส์นจากศาสนาจารย์ Bob Roberts ได้แสดงถึงการรับทราบการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลและสังคม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด