ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก

(VOVworld) –ในพิธีเปิดการประชุมในช่วงบ่าย ท่าน Nguyễn Tấn Dũng ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมผสานของภูมิภาค

ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก - ảnh 1
ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก

(VOVworld) – เที่ยงวันที่ 6 มิถุนายน ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากกรุงฮานอย ไปยังประเทศพม่าเพื่อเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกหรือ world economic forum on East Asia 2013 ตามคำเชิญของพลเอก เต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่าและประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลก เคลาส์ ชวาบ ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การผสมผสานและพัฒนาอย่างสมบูรณ์” ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก 2013 มีผู้แทน ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทใหญ่ๆ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรสังคมต่างๆประมาณ 450 คนเข้าร่วม ในพิธีเปิดการประชุมในช่วงบ่าย ท่าน Nguyễn Tấn Dũng ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมผสานของภูมิภาคดยได้ย้ำว่า การที่ฟอรั่มปีนี้เน้นความสนใจถึงการผสมผสานในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและทันการ ท่าน Nguyễn Tấn Dũng ยังย้ำว่า ส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการโลกาภิวัตน์คือ ความพยายามผลักดันความร่วมมือ ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการจัดตั้งแนวเศรษฐกิจข้ามชายแดนที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียใต้และเอเชียกลางกับเอเชียตะวันออก ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของสถานประกอบการที่ต้องงการขยายตลาด ท่าน Nguyễn Tấn Dũng ได้ย้ำว่า นอกจากความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆและการสนับสนุนจากหุ้นส่วนพัฒนาแล้ว การเข้าร่วมของภาคเอกชนก็มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งผมขอเรียกร้องให้สถานประกอบการลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นต่างๆเลียบตามแนวเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ของสถานประกอบการ ชุมชนและภูมิภาค รัฐบาลเวียดนามพร้อมที่จะทำการสนทนากับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงและสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่เปิดเผย โปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมขอเสนอให้ประเทศต่างๆที่อยู่เลียบตามแนวเศรษฐกิจและหุ้นส่วนพัฒนาผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขอุปสรรค์อย่างทันการและผลักดันการพัฒนาของแนวเศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาผู้บริหารของประเทศต่างๆได้เน้นหารือถึงเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องถึงการผลักดันการพัฒนาในทุกด้านของพม่า แนวทางการผสมผสานของภูมิภาค ขอบเขตของมาตรการในภูมิภาคและการรับมือกับความท้าทายในโลก การที่เวียดนามเข้าร่วมหนึ่งในฟอรั่มเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกได้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งถึงแนวทางที่เป็นฝ่ายรุกและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างแข็งขันของเวียดนาม ยกระดับสถานะ บทบาทและภาพลักษณ์ของเวียดนามในภูมิภาค ผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มเศรษฐกิจโลกและประเทศพม่า
ในการประชุมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการนำเที่ยวนัดแรก เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวของพม่า กัมพูชา อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ลงนามเตรียมใช้วีซ่าอิเล็กทรนิคร่วมภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและการนำเที่ยวของแต่ละประเทศในภูมิภาค./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด