ธนาคารเอดีบียืนยันอีกครั้งต่อการสนับสนุนความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD) -วันที่ 23 มิถุนายน นาย ทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบีได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการสนับสนุน 2 ความคิดริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาอนุภูมิภาค – เขตสามเหลี่ยมอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย และเขตอาเซียนตะวันออก ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์

นาย ทาเกฮิโกะ นากาโอะแสดงความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจของเขตอนุภูมิภาคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่นับวันรุนแรงมากขึ้น อุปสงค์ภายในภูมิภาคเหล่นี้ได้ช่วยธำรงอัตราการขยายตัวและนักวางแผนได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อสามารถรับมือกับทุกความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพฯ นาย นากาโอะได้ย้ำถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนในหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่อาเซียนนับวันปรับตัวได้ดีขึ้น มีความยังยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เอดีบีให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนโครงการต่างๆของอนุภูมิภาคนี้ต่อไปเพื่อสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนของภูมิภาค

เอดีบีเป็นหุ้นส่วนพัฒนาภูมิภาคของ 2 ความคิดริเริ่มดังกล่าว ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1993 และปี 1994 โดยสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน ในการปฏิบัติโครงการต่างๆ เช่น การวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตัวเมือง ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจและความคิดริเริ่มอื่นๆเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างด้านคมนาคมกับการค้า สำหรับความคิดริเริ่มเขตอาเซียนตะวันออกมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทั้งหมด 41 โครงการ ซึ่งปฏิบัติในระยะปี 2017-2021 รวมยอดเงินทุน 4 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด