ธนาคารโลกจะร่วมมือและให้การช่วยเหลือเวียดนามพัฒนา

(VOVworld) – เป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามคือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว รักษาสวัสดิการสังคม เป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารโลกจะร่วมมือและให้การช่วยเหลือเวียดนามพัฒนา - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับนาง Kristalina  I.Georgieva 

(VOVworld) – เช้าวันที่ 23 มีนาคม ในการให้การต้อนรับนาง Kristalina  I.Georgieva ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของธนาคารโลกหรือ WB นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ชื่นชมบทบาทของ WB ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดยนาม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจน พร้อมทั้งเผยว่า ในระยะ 5 ปีต่อไป ควบคู่กับการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาสวัสดิการสังคม เวียดนามจะเน้นสร้างสรรค์ระบอบที่มั่นคง เพื่อเป็นพื้นฐานปฏิบัติแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ เป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามคือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว รักษาสวัสดิการสังคม เป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พยายามบรรลุการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 5-7 ในช่วงปี 2016-2020  นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ว่า ในกระบวนการผสมผสานและพัฒนาเศรษฐกิจ เวียดนามจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์ รวมทั้ง WB เพื่อปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ

ส่วนนาง Kristalina  I.Georgieva ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของธนาคารโลกได้เผยว่า WB มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อกำหนดพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวใหม่ให้แก่เศรษฐกิจ ตลอดจนให้การช่วยเหลือเวียดนามเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เวียดนามยังมีศักยภาพเพื่อพัฒนา ดังนั้น WB จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเวียดนามบนเส้นทางพัฒนาของตน.
ธนาคารโลกจะร่วมมือและให้การช่วยเหลือเวียดนามพัฒนา - ảnh 2
บ่ายวันเดียวกัน ในการให้การต้อนรับนาง Kristalina Georieva  นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามได้ปฏิบัติโครงการที่ธนาคารโลกอุปถัมภ์รวม 170 โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอบคุณธนาคารโลกที่มีกลไกสงวนสิทธิพิเศษในด้านการเงินแก่เวียดนามและเผยว่า ร่างเอกสารในกรอบหุ้นส่วนเวียดนาม – WB ระยะปี 2017 – 2022 ที่ WB กำลังจัดทำมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเวียดนาม และเสนอให้ WB ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทำร่างเอกสารดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจากบทบาทเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบสูงสุด รัฐสภาเวียดนามจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติโครงการที่ธนาคารโลกอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ส่วนนาง Kristalina Georieva  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธนาคารโลกได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า WB จะให้การช่วยเหลือเวียดนามในด้านนิติบัญญัติต่อไป ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐ ปฏิรูปด้านการเงินและรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด