ธนาคารโลกประกาศวงเงินสนับสนุนงวดแรกสำหรับการปฏิรูประเบียบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาตัวเมืองอย่างยั่งยืนในนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) -วันที่ 17 พฤษภาคม ธนาคารโลกได้อนุมัติวงเงินงวดแรกมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนบสนุนนครโฮจิมินห์ปรับปรุงพื้นฐานระเบียบราชการเพื่อพัฒนาตัวเมืองอย่างยั่งยืน

นี่คือโครงการสนับสนนงบประมาณงวดแรกของธนาคารโลกให้แก่ท้องถิ่นเวียดนาม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความร่วมมือของธนาคารโลก จากการให้เงินกู้แก่หน่วยงานไปเป็นการสนับสนุนการปฏิรูประเบียบราชการและนโยบายระดับท้องถิ่นแทน

โครงการสนับสนุนงบประมาณนี้อำนวยความสะดวกให้มีการปฏิรูปในด้านที่สำคัญๆ เพื่อพัฒนาตัวเมืองในนครโฮจิมินห์ ทั้งการวางผังการใช้ที่ดิน การบริหารงบประมาณประจำปี การแก้ปัญหาขยะ การคมนาคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคด้านระเบียบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้นครโฮจิมินห์แก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารตัวเมือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด