นักท่องเที่ยวเอเชียมีสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเวียดนาม

(VOVWORLD) - การท่องเที่ยวแห่งประเทศเวียดนามเปิดเผยว่า ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามยังคงมีอัตราการเติบโตสูง โดยมีจำนวนทั้งหมดเกือบ 8.5 ล้านราย

ตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ต้นปีมานี้ งานระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นในเวียดนามได้ประสบความสำเร็จ เช่น ฟอรั่มการท่องเที่ยวอาเซียน ATF 2019, การประชุมสุดยอดครั้งที่ 2ระหว่างสหรัฐและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี งานวันวิสาขบูชาโลก Vesak 2019 เป็นต้น ซึ่งได้ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเวียดนามสู่เพื่อนมิตรนานาชาติ

ใน 6 เดือนแรกของปี จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเวียดนามยังคงมีอัตราการเติบโตสูง โดยมีจำนวนเกือบ 8.5 ล้านราย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018)

ตลาดเอเชียยังคงมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.6 ในจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปและอเมริกา  โดยตลาดสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเวียดนามมากที่สุดยังคงเป็นสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศจีน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด