นักวิชาการของสาธารณรัฐเกาหลี ชื่นชมบทสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามในการสนทนา Shangri La ครั้งที่ 12

"ความไว้วางใจยุทธศาสตร์ที่ระบุในบทสุนทรพจน์ของท่าน Nguyễn Tấn Dũng หมายถึง ความเชื่อมั่นต่อกันและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งและร่วมกันสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค "

นักวิชาการของสาธารณรัฐเกาหลี ชื่นชมบทสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามในการสนทนา Shangri La ครั้งที่ 12 - ảnh 1
ท่าน Nguyễn Tấn Dũng ณ การสนทนา Shangri La ครั้งที่ 12 (Photo: Vietnamplus.vn)
ประชามติโลกยังคงแสดงความชื่นชมบทบาทของเวียดนามและท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามในฐานะวิทยากรหลักในพิธีเปิดการสนทนา Shangri La ครั้งที่ 12 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยศาสตราจารย์ Son Gi-woong จากสถาบันวิจัยเพื่อการรวมชาติของสาธารณรัฐเกาหลี หรือ  KINU ได้เผยว่า ความไว้วางใจยุทธศาสตร์ที่ระบุในบทสุนทรพจน์ของท่าน Nguyễn Tấn Dũng หมายถึง ความเชื่อมั่นต่อกันและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งและร่วมกันสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  ศาสตราจารย์ Son Gi-woong ยังเห็นด้วยกับทัศนคติของท่าน Nguyễn Tấn Dũng เกี่ยวกับบทบาทของประเทศมหาอำนาจต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและ การปฏิบัติกับยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจที่มีต่อภูมิภาคต้องยึดตามกฎหมายสากล ให้ความเคารพเอกราชและอธิปไตยของประเทศต่างๆ   เกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก ศาสตราจารย์ Son Gi-woong ได้เผยว่า การเดินเรืออย่างเสรีในทะเลตะวันออกถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อคํ้าประกันเสถียรภาพในภูมิภาค ดังนั้น การแก้ไขการพิพาทผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆบนพื้นฐานของกฎหมายสากลตามที่ได้ระบุในบทสุนทรพจน์ของท่าน Nguyễn Tấn Dũng จะนำสันติภาพและเสถียรภาพมาสู่ภูมิภาคอย่างแน่นอน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด