นักเรียนกว่า 22 ล้านคนในทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 5 กันยายน นักเรียนกว่า 22 ล้านคนทั่วประเทศได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 ในปีการศึกษาใหม่ 2017-2018  
นักเรียนกว่า 22 ล้านคนในทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 - ảnh 1นักเรียนกว่า 22 ล้านคนในทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 

กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมได้กำหนดเป้าหมายคือยกระดับระเบียบวินัย คุณธรรมและการดำเนินชีวิตเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ จากการสานต่อผลงานของปีการศึกษา 2016-2017 ในปีการศึกษา 2017-2018 หน่วยงานการศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่หลัก 9 ด้านและ 5 กลุ่มมาตรการที่สอดคล้องกับความต้องการของปีการศึกษาใหม่ โดยการศึกษาในระดับโรงเรียนอนุบาลจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมดูแล ให้การศึกษาเด็กตามแนวทางถือเด็กเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเน้นเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการสอน การใช้ความรู้จากโรงเรียนในภาคปฏิบัติ สร้างความผูกพันระหว่างการศึกษาในโรงเรียนกับการศึกษาในครอบครัวและชุมชน แก้ไขปัญหาการเรียนพิเศษที่ไม่ตรงข้อกำหนด

ในโอกาสนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเวืองในกรุงฮานอย ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้ยืนยันว่า การศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและเป็นสิ่งตัดสินอนาคตของประเทศ พรรคและรัฐถือการศึกษาคือนโยบายที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในกระบวนการพัฒนาของประเทศ ในปีการศึกษาที่แล้ว หน่วยงานการศึกษาได้พยายามปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานและรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี ประธานประเทศได้เสนอให้ทางการปกครองทุกระดับให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ประสานงานดูแลภารกิจการศึกษาและฝึกอบรมมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาสติปัญญา ร่างกายและทักษะความสามารถ พร้อมทั้งพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านและเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียน ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เสนอว่า “ต้องสร้างสรรค์บรรยากาศการศึกษาที่ปลอดภัย บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสวยงาม เน้นพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย คุณสมบัติ ทักษะความสามารถของพลเมืองและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ให้ความสนใจถึงการศึกษาคุณสมบัติ คุณธรรม การดำเนินชีวิต ความรู้ด้านกฎหมาย จิตสำนึกของพลเมือง ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการศึกษาในครอบครัวกับการศึกษาในสังคม”

ในโอกาสนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้ส่งจดหมายอวยพรถึงครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ข้าราชการและแรงงานของหน่วยงานการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึษาทั่วประเทศ โดยกำชับเสนอว่า ในปีใหม่การศึกษา 2017-2018 หน่วยงานการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่และมาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานและรอบด้านต่อไป .

นักเรียนกว่า 22 ล้านคนในทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 - ảnh 2ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเวืองในกรุงฮานอย  

ส่วนที่จังหวัดเตี่ยนยาง ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เลหงอกเฮิน เมืองหมีทอ ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้ย้ำว่า “ปีการศึกษาใหม่ ดิฉันขอเสนอให้หน่วยงานการศึกษาและฝึกอบรมจังหวัดเตี่ยนยางและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเลหงอกเฮินต้องสร้างสรรค์แถวขบวนครูอาจารย์ที่มีจิตสำนึกที่ถูกต้องและมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ยกระดับจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและคุณธรรมของครูอาจารย์ ทักษะความสามารถ เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการสอนเพื่อให้ครูอาจารย์ทุกคนเป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรม การเรียนและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากการสอนความรู้และทกษะความสามารถแล้วก็ต้องฝึกอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนด้วย”

เช้าวันเดียวกัน รองประธานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนประจำสำหรับชนกลุ่มน้อยในอำเภอเหมื่องลา จังหวัดเซินลา โดยเสนอให้ทางโรงเรียนผลักดันการให้การศึกษาในทุกด้าน เน้นให้การศึกษาเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนชนเผ่า ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารและครูอาจารย์ที่มีทักษะวิชาชีพ

ในโอกาสนี้ รองประธานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง ได้มอบทุนการศึกษา 269 ทุน มูลค่าทุนละ 1 ล้านด่งให้แก่นักเรียนและทางโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนรองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาอัจฉริยะวิทยาศาสตร์และสังคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย

ส่วนในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 ณ สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า การฝึกอบรม การสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของพรรคและรัฐมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษ และกำชับให้ทางสถาบันฯต้องเสริมสร้างและยกระดับสถานะในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม “สถาบันฯต้องยืนยันถึงสถานะและบทบาทการเป็นศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวของประเทศที่มีทักษะความสามารถ มีหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บริหารให้แก่ระบบการเมือง ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีลัทธิมาร์คเลนิน แนวคิดโฮจิมินห์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์อื่นๆ กิจกรรมการฝึกอบรม การวิจัยและให้คำปรึกษาแนวทาง นโยบายของสถาบันฯต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียนสูงสุดของพรรค”

นักเรียนกว่า 22 ล้านคนในทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 - ảnh 3นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 ณ สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ 

 วันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เลืองหงอกเกวี๊ยน เมืองท้ายเงวียน  ส่วนรองนายกรัฐมนตรี จิ่งดุ่งหยุง เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ณ จังหวัดหวิงฟุก รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษา ณ โรงเรียนประถมศึกษาหงอกห่า เขตบาดิ่งห์ กรุงฮานอยและรองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษา ณ นครโฮจิมินห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด