นครหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในแถลงการณ์สิงคโปร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมผู้บริหารเมืองต่างๆ หรือ  WCS ครั้งที่ 6 ปี 2018 ในระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมผู้บริหารนครหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครือข่ายเมืองอัจฉริยะเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 33 ในเดือนพฤศจิกายน ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศักยภาพและแผนการสร้างสรรค์เครือข่ายเมืองอัจฉริยะในแต่ละประเทศและในเมืองต่างๆ

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ณ ประเทศสิงคโปร์  ผู้บริหารนครหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในแถลงการณ์สิงคโปร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมในหัวข้อ “ศักยภาพการรับมือและการเปลี่ยนแปลงใหม่” ผู้แทนกว่า 40 คนจากนครหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือถึงความท้าทายต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างสรรค์เมืองที่เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและมีแผนพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเห็นพ้องกันว่า นอกจากการเข้าร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการและองค์การต่างๆแล้ว นครหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือและเชื่อมโยงกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม

การประชุมผู้ว่าการนครหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ MGMAC ครั้งที่ 6 คือกิจกรรมแรกในกรอบการประชุม WCS ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในปีนี้ เวียดนามได้ส่งผู้บริหารของกรุงฮานอย เมืองท่าไฮฟอง จังหวัดบิ่งเยืองและจังหวัดกว๋างหงายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด