นครโฮจิมินห์ช่วยสถานประกอบการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 18 กันยายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสนทนาระหว่างสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับทางการนครโฮจิมินห์ โดยผู้ประกอบการหลายคนได้เสนอให้นครฯควรมีนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการในการประกอบธุรกิจและพัฒนา

เพื่อผลักดันการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นครโฮจิมินห์ได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนและแก้ไขอุปสรรคในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและการลงทุนเพื่อการพัฒนา โอกาสนี้ นายเจิ่นแองต๊วน อุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์นครโฮจิมินห์เสนอว่า  “รัฐบาลมีโครงการต่างๆตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แต่ระเบียบการประมูลในปัจจุบันมีแต่สถานประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นหากนครฯมีระเบียบการใหม่ เช่น การใช้วิธีนับคะแนน ถ้าหากสถานประกอบการขนาดใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้คะแนนเพิ่ม ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการขนาดใหญ่แสวงหาโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการ start – up”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด