นครโฮจิมินห์ดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ในไตรมาสแรกปี 2019 นครโฮจิมินห์สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอได้ 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ดึงดูดเงินลงทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขายส่งและขายปลีก การซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์และยานยนต์อื่นๆ อุตสาหกรรมการแปรรูป เครื่องจักรกล การให้บริการที่พักและอาหาร

ผลงานนี้มาจากการที่ทางนครฯปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างเข้มแข็ง ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการขยายตลาด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการส่งออก มีนโยบายดึงดูดการลงทุนต่างประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลให้เข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจของนครฯ ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำนวนสถานประกอบการก่อตั้งใหม่และโครงการเอฟดีไอจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด