นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีระเบียบการปฏิบัติตามหลักสากลในการเดินทางท่องเที่ยว

17 มีนาคม 2560 - 16:36:22

นบเปนครงแรกทเวยดนามมระเบยบการปฏบตตามหลกสากลในการเดนทางทองเทยว hinh 0
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเวียดนาม (vietnamplus)

(VOVworld) – นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้ประกาศใช้ระเบียบการปฏิบัติตามหลักสากลในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งข้อกำหนดและข้อบังคับที่แนะนำการปฏิบัติตามหลักสากลต่อองค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ระเบียบการนี้เน้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางไปเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเวียดนาม องค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

การประกาศใช้ระเบียบการนี้เป็นสัญญาณที่น่ายินดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทางการปกครองท้องถิ่นต่างๆในการปรับปรุงและยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีอารยธรรม เป็นมิตรและน่าสนใจ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว