นางเหงวียนถิกิมเงินได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๔ เช้าวันที่๒๑กรกฎาคม ที่ประชุมได้รับฟังนาย เหงวียนแหงฟุก เลขาธิการรัฐสภาอ่านรายงานผลการหารือตามหน่วยเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  รายงานของนางต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับจำนวนรองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  
นางเหงวียนถิกิมเงินได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔ - ảnh 1
นาง เหงวียนถิกิมเงินประธานรัฐสภา
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๔ เช้าวันที่๒๑กรกฎาคม ที่ประชุมได้รับฟังนาย เหงวียนแหงฟุก เลขาธิการรัฐสภาอ่านรายงานผลการหารือตามหน่วยเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  รายงานของนางต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับจำนวนรองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก รัฐสภาได้อนุมัติมติเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่๑๔รวมสมาชิก๑๘คนที่ประกอบด้วยประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา๔คนและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา๑๓คน
ในนามคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาง เหงวียนถิกิมเงินประธานรัฐสภาได้เสนอรายงานเกี่ยวกับรายชื่อประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาลงคะแนนเลือก  ตามรายงานดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเลือกนาง เหงวียนถิกิมเงิน สมาชิกกรมการเมืองและประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔  ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔ได้แก่ นางต่องถิฟ้อง สมาชิกกรมการเมืองและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย อวงจูลิว สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย ฝุ่งก๊วกเหียน สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย โด๋บ๊าติ สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด