นางเหงวียนถิกิมเงินได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๔  เช้าวันที่๒๐กรกฎาคม คณะกรรมการนับคะแนนได้ประกาศผลการลงคะแนนแต่งตั้งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  
นางเหงวียนถิกิมเงินได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔ - ảnh 1
นาง เหงวียนถิกิมเงินเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานรัฐสภา
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๔  เช้าวันที่๒๐กรกฎาคม คณะกรรมการนับคะแนนได้ประกาศผลการลงคะแนนแต่งตั้งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  โดยนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ได้รับเลือกให้เป็นประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔
ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง  นางเหงียนถิกิมเงินได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณความจงรักภักดีต่อธงชาติอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อรัฐสภา ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ ขอสาบานว่า จะซื่อสัตย์กับปิตุภูมิ ประชาชนและรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพรรค รัฐและประชาชนให้ลุล่วงไปด้วยดี”
ภายหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง  นาง เหงวียนถิกิมเงินได้มีบทปราศรัยต่อรัฐสภา โดยเผยว่า จะร่วมกับบรรดาผู้แทนรัฐสภาพยายามเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของรัฐสภาเพื่อรัฐสภาที่สามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน  เกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจของประชาชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ. 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด