นายกรัฐมนตรีชี้นำให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ผู้ที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินรุ่นที่ 3

(VOVWORLD) -  เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและสารเคมีหลังสงครามในเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในเวลาที่ผานมาและวางแนวทาง หน้าที่สำหรับการปฏิบัติในระยะต่อไป 
นายกรัฐมนตรีชี้นำให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ผู้ที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินรุ่นที่ 3 - ảnh 1ภาพการประชุม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า ต้องวิจัยและจัดทำนโยบายสำหรับผู้ที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินรุ่นที่ 3 สำหรับการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและสารเคมีในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า “ต้องถือการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและสารเคมีคือหน้าที่เร่งด่วน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรมของประเทศที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม มีส่วนร่วมปกป้องชีวิต รักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักลงทุน อีกทั้งผลักดันการชะล้างสารพิษ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสารเคมีและกับระเบิดพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น ตั้งแต่ต้นวาระ นายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและสารเคมีในสงครามเวียดนามให้มีความสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของท้องถิ่นต่างๆในการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดหลังสงคราม”

ในเช้าวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามในโอกาสรำลึกครบรอบ 57 ปีภัยพิบัติสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคม โดยได้กำชับให้พรรคสาขา ทางการท้องถิ่น รวมทั้งสถานประกอบการ องค์การสังคมและบุคคลต่างๆผลักดันการปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ทางสมาคมฯจะเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่พรรคและรัฐได้มอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด