นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

11 มกราคม 2560 - 15:45:37

นายกรฐมนตรญปนชนโซ อาเบะและภรยาจะเดนทางมาเยอนเวยดนามอยางเปนทางการ hinh 0
ภาพประกอบข่าว (Photo New Straits Times)

(VOVworld) – ข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม: ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล