นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

11 มกราคม 2560 - 15:45:37

นายกรฐมนตรญปนชนโซ อาเบะและภรยาจะเดนทางมาเยอนเวยดนามอยางเปนทางการ hinh 0
ภาพประกอบข่าว (Photo New Straits Times)

(VOVworld) – ข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม: ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว