นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

11 มกราคม 2560 - 15:45:37

นายกรฐมนตรญปนชนโซ อาเบะและภรยาจะเดนทางมาเยอนเวยดนามอยางเปนทางการ hinh 0
ภาพประกอบข่าว (Photo New Straits Times)

(VOVworld) – ข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม: ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...