นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

11 มกราคม 2560 - 15:45:37

นายกรฐมนตรญปนชนโซ อาเบะและภรยาจะเดนทางมาเยอนเวยดนามอยางเปนทางการ hinh 0
ภาพประกอบข่าว (Photo New Straits Times)

(VOVworld) – ข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม: ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะและภริยาจะเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม