นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจจูลาย

(VOVWORLD) -เช้าวันที่24มีนาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม3แห่งในเขตเศรษฐกิจจูลายจังหวัดกว๋างนาม

ในการกล่าวปราศรัย ณ พิธี นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจจูลายจะสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อทั้งจูลาย ยุงก๊วกและนครดานังร่วมสร้างเป็นเเรงกระตุ้นใหม่ให้แก่ทั้งเขตเตยเงวียน ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ทั้งสามเขตดังกล่าวจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน สนับสนุนกันในการวางนโยบายและร่วมพลังเพื่อการพัฒนา ตลอดจนการร่วมหารือยื่นเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลไกนโยบายเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งเขตเศรษฐกิจหลักในภาคกลางและเขตเตยเงวียนนี้ให้มีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์และศักยภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจูลาย นายกรัฐมนตรีหวังว่าจูงลายจะมีส่วนร่วมสำคัญเพื่อนำเวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางด้านเครื่องเฟอนิเจอร์ของโลก เป็นศูนย์กลางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรป่าไม้ที่มีคุณภาพสูงของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด