นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนนครโฮจิมินห์

(VOVworld) – นาย เลแทงหายได้ยืนยันว่า นครโฮจิมินห์มีความประสงค์ที่จะร่วมกับอังกฤษพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วน ยุทธศาสตร์เวียดนาม-อังกฤษอย่างกว้างลึกและจริงจังในทุกด้าน

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเยือนนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
นากรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดวิด คาเมรอนเยือนสำนักงานตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม นาย เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้เดินทางออกจากนครโฮจิมินห์ เสร็จสิ้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคมด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม ก่อนหน้านั้น ในช่วงเช้า นาย เลแทงหาย เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์และนาย เลหว่างกวน ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ให้การต้อนรับนาย เดวิด คาเมรอนโดยนาย เลแทงหายได้ยืนยันว่า นครโฮจิมินห์มีความประสงค์ที่จะร่วมกับอังกฤษพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-อังกฤษอย่างกว้างลึกและจริงจังในทุกด้าน พร้อมทั้งเสนอให้นาย เดวิด คาเมรอน สนับสนุนและส่งเสริมสถานประกอบการอังกฤษลงทุนในด้านที่นครโฮจิมินห์มีความต้องการและอังกฤษมีจุดแข็ง โดยเฉพาะในด้านการเงินและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน ได้ชื่นชมความพยายามของนครโฮจิมินห์ในการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน การวางผังเมือง การพัฒนารูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐกับภาคเอกชนหรือพีพีพี การศึกษาและฝึกอบรม
เช้าวันเดียวกัน นากรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดวิด คาเมรอนได้เดินทางไปเยือนและเข้าร่วมการประชุมต่างๆระหว่างสถานประกอบการสหราชอาณาจักรกับเวียดนาม ณ สำนักงานตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมผลักดันการลงทุนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงิน การลงทุนในอังกฤษและพิธีลงนามสัญญาระหว่าง Harvey Nash และ Humax
เช้าวันที่ 30 กรกฎาคม นาย เดวิด คาเมรอน ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก นาย เหงียนซวนฟุกได้เผยว่า รัฐบาลเวียดนามยังคงให้ความสนใจ อำนวยความสะดวกที่สุดเพื่อให้สถานประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งสถานประกอบการอังกฤษลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนามอยู่เสมอ ควบคู่กันนั้น เวียดนามยังผลักดันการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพิ่มความสมบูรณ์ของกฎหมาย ระเบียบการ ปฏิรูประเบียบราชการเพื่อจำกัดการคอร์รัปชั่น ส่วนนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้ยืนยันว่าสถานประกอบการอังกฤษชื่นชมศักยภาพและโอกาสร่วมมือกับสถานประกอบการเวียดนาม รัฐบาลอังกฤษส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการลงทุนในเวียดนาม
หลังการพบปะ นาย เหงียนซวนฟุกและนาย เดวิด คาเมรอนได้เข้าร่วมการสัมมนา “ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ: เน้นความสุจริตเป็นเนื้อหาหลักของกิจกรรมประกอบธุรกิจ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด