นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเกี่ยวกับปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เป็นประธานการประชุมกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเกี่ยวกับสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง
นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเกี่ยวกับปัญหากัดเซาะชายฝั่ง - ảnh 1

นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหากัดเซาะชายฝั่ง (Photo VGP)

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยืนยันว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีสถานะเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยมีประชากรกว่า 20 ล้านคน เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหากัดเซาะชายฝั่งในบริเวณริมฝั่งทะเล แม่น้ำและลำคลองส่งผลต่อความปลอดภัยของเขตชุมชน โครงสร้างพื้นฐานริมแม่น้ำและทะเล ตลอดจนย้ำว่า จำเป็นต้องระดมพลังทุกแหล่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตให้แก่ประชาชน

นายกรัฐมนตรีกำชับว่า ทุกกระทรวง โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องปฏิบัติมาตรการแก้ไขต่างๆอย่างทันการณ์เพื่อปฏิบัติมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาหน้าดิน การวางแผนด้านประชากร การโยกย้ายที่อยู่อาศัยและการวางผังการผลิต ผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือกับนานาชาติทั้งประเทศในภูมิภาคเพื่อควบคุมกระแสน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด