นายกรัฐมนตรีอนุมัติการจัดฟอรั่มหุ้นส่วนพัฒนาปี 2015

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้อนุมัติการจัดฟอรั่มหุ้นส่วนพัฒนาหรือวีดีพีเอฟปี 2015 โดยมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนเตรียมเนื้อหาโดยเน้นถึงปัญหาที่เวียดนามกำลังให้ความสนใจ

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้อนุมัติการจัดฟอรั่มหุ้นส่วนพัฒนาหรือวีดีพีเอฟปี 2015 โดยมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนเตรียมเนื้อหาโดยเน้นถึงปัญหาที่เวียดนามกำลังให้ความสนใจและอยากฟังความคิดเห็นจากหุ้นส่วนพัฒนาในขณะที่กำลังปฏิบัติการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกและจริงจังในช่วงปี 2016-2020 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมและสนทนากับหุ้นส่วนพัฒนาในฟอรั่มวีดีพีเอฟปี 2015 ฟอรั่มวีดีพีเอฟคือฟอรั่มสนทนานโยบายระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับนักอุปถัมภ์ ภาคเอกชน องค์การสังคมพลเรือนทั้งในและต่างประเทศและสถาบันวิจัยภายในประเทศและองค์กรการพัฒนาเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมบูรณ์และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด