นายกรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนระยะปี 2018 - 2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030

โครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2020 จะจัดทำกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะและผลักดันการปฏิบัติโครงการดังกล่าวเป็นการนำร่อง ถึงปี 2025 จะเริ่มปฏิบัติระยะที่หนึ่งของโครงการ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี 2030 โดยจะจัดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงตัวเมืองอัจฉริยะในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด