นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดกว๋างบิ่งห์ปี 2018

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 27 สิงหาคม ณ เมืองด่งเหย จังหวัดกว๋างบิ่งห์ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดกว๋างบิ่งห์ปี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือและพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดกว๋างบิ่งห์ปี 2018 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดกว๋างบิ่งห์ปี 2018 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงียนซวนฟุก ได้แสดงความประสงค์ว่า สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกว๋างบิ่งห์จะเชื่อมโยงกับคุณค่าวัฒนธรรม มรดกและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศ ทำให้เวียดนามมีโอกาสมุ่งสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านการท่องเที่ยวระดับโลก แซงกว่าอาเซียน มรดกของจังหวัดฯ เช่นถ้ำเซินด่อง ฟองญาแก๋บ่างได้รับการยกย่องในโลก พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจกำลังดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากเอเชีย “จังหวัดกว๋างบิ่งห็มีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ดังนั้นผมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมขนส่งเร่งวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบินด่งเหย พร้อมกับแนวทางเปิดน่านฟ้าของรัฐบาลเวียดนาม ทางกระทรวงฯต้องเสริมสร้างสนามบินด่งเหยให้กลายเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อตอบสนองเงื่อนไขการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าเมืองด้วยวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ นี่ไม่เพียงแต่คือเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาของจังหวัดกว๋างบิ่งห์เท่านั้น หากยังเป็นการพัฒนาให้แก่หน่วยงานการท่องเที่ยวอีกด้วย ถ้าเราทำช้ากว่า จังหวัดกว๋างบิ่งห์และหน่วยงานการท่องเที่ยวเวียดนามจะเสียโอกาสพัฒนา”.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด