นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 27 กันยายน ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

นี่เป็นการประชุมที่มีขอบเขตใหญ่ที่สุดเพื่อปฏิบัตินโยบายเชิงก้าวกระโดดและแปรความท้าทายให้เป็นโอกาส เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางที่ยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า “รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นด้วยความตั้งใจทางการเมืองอย่างสูงว่า จะสร้างกลไกที่อำนวยความสะดวก ระดมการเข้าร่วมของประชาชน สถานประกอบการและหุ้นส่วนนานาชาติ รวมทั้งระดมพลังทุกแหล่งเพื่อแปรความคิดริเริ่ม ภารกิจและมาตรการในการประชุมครั้งนี้ให้เป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงด้วยวิสัยทัศน์ถึงปลายศตวรรษ แปรความท้าทายให้เป็นโอกาสและเป็นฝ่ายรุกในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นายกฯได้ย้ำถึงความท้าทายต่างๆต่อเขตที่รายลุ่มแม่น้ำโขงเช่น ปัญหาน้ำทะเลหนุน การใช้แหล่งน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการผลิต ตลอดจนคุณภาพแหล่งบุคลากร เป็นต้น พร้อมทั้งได้ชี้ชัดถึง3ทัศนะเพื่อการพัฒนาภูมิภาคนี้ตามแนวทางที่ยั่งยืนในเชิงรุก ค้ำประกันเสถียรภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งนายกฯได้กล่าวว่า ต้องถือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและน้ำทะเลหนุนเป็นแนวโน้มที่ต้องฝ่าฟันเพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และแปรความท้าทายต่างๆให้เป็นโอกาส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด