นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓

(VOVWorld) – นายกรัฐมนตรีNguyễn Tấn Dũng จะมีบทปราศรัยในนัดเปิดการประชุมครบองค์WEF เอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓โดยเน้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมผสานของภูมิภาค 
นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓ - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเวียดนามNguyễn Tấn Dũng ในการประชุมWEF เอเชียตะวันออกเมื่อปี๒๐๑๒ 

(VOVWorld) –ในวันที่๖เดือนนี้ ท่านNguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะนำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือWEFว่าด้วยเอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓ ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเนปิตอ ประเทศพม่าตามคำเชิญของพลเอกเต็งเส่งประธานาธิบดีพม่า และนายKlaus Schwab ประธานWEFซึ่งจะมีผู้แทนประมาณ๔๕๐คน ซึ่งเป็นผู้นำโลก เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักการเมือง เจ้าหน้าที่บริหารเครือบริษัทใหญ่ๆ องค์การระหว่างประเทศ องค์การสังคมทั้งในและนอกภูมิภาคเข้าร่วม ในบทปราศรัยที่WEF เอเชียตะวันออกเมื่อปี๒๐๑๒ ณ ประเทศไทย ท่านNguyễn Tấn Dũng ได้ยืนยันว่า เวียดนามจะประสานกับประเทศต่างๆในภูมิภาคผลักดันความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือมุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ยกระดับประสิทธิภาพของการเข้าร่วมกรอบ ระเบียบความร่วมมือเอเชียตะวันออก กิจกรรมการสนทนาและปรึกษาด้านนโยบายอย่างแข็งขัน เสนอและเข้าร่วมความคิดสร้างสรรค์ในเชิงรุกเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพกิจกรรมต่างๆของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก  บนเจตนารมณ์นี้ นายกรัฐมนตรีNguyễn Tấn Dũng จะมีบทปราศรัยในนัดเปิดการประชุมครบองค์WEF เอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓โดยเน้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมผสานของภูมิภาค  นายกรัฐมนตรีNguyễn Tấn Dũng ยังจะร่วมกับนักการเมือง เจ้าหน้าที่บริหารเครือบริษัทใหญ่ๆ องค์การระหว่างประเทศ องค์การสังคมเน้นอภิปรายหัวข้อสำคัญๆที่เกี่ยวข้องถึงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของพม่า กระบวนการผสมผสานเข้ากับภูมิภาค ขอบเขตของมาตรการระดับภูมิภาคและการรับมือกับการท้าทายทั่วโลกที่นายกรัฐมนตรีNguyễn Tấn Dũng เข้าร่วมWEF เอเชียตะวันออกปี๒๐๑๓ ได้เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางการผสมผสานในเชิงรุกของเวียดนามยกระดับบทบาท สถานะและภาพลักษณ์ของเวียดนามในภูมิภาคผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งจะมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มเศรษฐกิจโลก และมีส่วนร่วมกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานและผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในด้านที่ศักยภาพกับพม่า  ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด