นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและหุ้นส่วน

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่13พฤศจิกายน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่31และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามนำโดยนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในโอกาสฉลองครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์สนทนาอาเซียน-สหรัฐ การประชุมผู้นำอาเซียน+1 กับจีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและหุ้นส่วน - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก (Photo: VGP)

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐครั้งที่5 ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี การต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรง  สำหรับด้านเศรษฐกิจ บรรดาผู้นำได้เห็นพ้องกันว่า แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐจะเน้นถึงด้านที่เกี่ยวข้องถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อช่วยเหลืออาเซียนในการเพิ่มทักษะความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ส่งเสริมการทำธุรกิจ Startupและเศรษฐกิจดิจิตอล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้คำมั่นที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ความร่วมมือระหว่างเยาวชนผ่านความคิดริเริ่มการเชื่อมโยงของสหรัฐ

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-จีนครั้งที่20 บรรดาผู้นำได้อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือในการเชื่อมโยงด้านต่างๆ เช่น การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างระบบคมนาคม ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การผสานการปฏิบัติแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียนและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับระเบียงและเส้นทางของจีน  สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก บรรดาผู้นำอาเซียนและจีนได้ประกาศเริ่มการทาบทามและการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพในทะเลตะวันออก พร้อมทั้ง ยืนยันถึงการปฏิบัติ  แถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างจริงจัง  ให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมทั้ง อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982  พร้อมทั้ง อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลตะวันออกเพื่อค้ำประกันการรักษาสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมลภาวะสิ่งแวดล้อม

ในบ่ายวันเดียวกัน ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่19  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจน การขยายตัวแห่งสีเขียว เศรษฐกิจและการค้า การผลักดันการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน การลดช่องว่างการพัฒนาและการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต

ส่วนในการประชุมผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่นครั้งที่20  บรรดาผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความพยายามเพื่อรับมือกับความท้าทายต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ รวมทั้ง ปัญหาทะเลตะวันออกและมหาสมุทรเกาหลี  ผลักดันความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย โจรสลัด ความมั่นคงทางทะเลผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมต่างๆ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ พร้อมทั้ง ชื่นชมคำมั่นของประเทศหุ้นส่วนที่ช่วยเหลืออาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคมและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค อีกทั้งแลกเปลี่ยนจุดยืนของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน  สำหรับปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี  ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  พร้อมทั้ง ยืนยันถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามเกี่ยวกับการสนับสนุนปัญหาการปลอดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี  เวียดนามจะร่วมกับประเทศต่างๆพยายามรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค  สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวถึงความผันผวนครั้งล่าสุดที่คุกคามสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลตะวันออก การใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคทวีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล  ให้การสนับสนุนอาเซียนและจีนปฏิบัติดีโอซีและมุ่งสู่การจัดทำซีโอซีโดยเร็ว.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด