นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม  เหงวียนซวนฟุก (Photo: TTXVN)

คณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามนำโดยนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ยังมีสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  นาย ทองลุน สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีลาว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยและนาง อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาร์เข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นปี2018จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีการจัดตั้งและพัฒนากลไกความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นและ3ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์โตเกียว2015

ในที่ประชุม ผู้นำประเทศต่างๆได้สรุปสถานการณ์ความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่นในเวลาที่ผ่านมาและตัดสินใจยกระดับความร่วมมือขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเห็นพ้องแนวทางความร่วมมือในเวลาข้างหน้าและเน้นถึง 3 เสาหลักคือ การเชื่อมโยงที่มีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพ สังคมที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางและแม่โขงแห่งสีเขียว

สำหรับปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาค รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออกและคาบสมุทรเกาหลี ผู้นำทุกประเทศได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นในการธำรงและผลักดันสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี รวมทั้งให้ความเคารพกระบวนการทางนิตินัยและการทูต ไม่ข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้รับการรับรองของกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

ในช่วงท้ายของการประชุม ผู้นำทุกประเทศได้อนุมัติยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 ที่กำหนดแนวทางความร่วมมือในระยะปี 2019-2021 พร้อมเอกสารภาคผนวก 3 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อโครงการประสานงานระหว่างกลไกความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่นกับโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภูมิภาคและโลก

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ยืนยันคำมั่นของเวียดนามเกี่ยวกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและประเทศแม่น้ำโขงในการผลักดันความร่วมมือนี้ให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

สำหรับแนวทางความร่วมมือในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำถึงการให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การเชื่อมโยงด้านพลังงานภายในกลุ่ม การปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงมนุษย์ผ่านการศึกษาและฝึกสอนอาชีพ ปฏิบัติวิสัยทันศ์ร่วมเกี่ยวกับแม่โขงแห่งสีเขียว พร้อมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาจัดทำเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์แม่โขง – ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างศูนยวิจัยต่างๆ การสร้างนวัตกรรมและศูนย์การทำธุรกิจ start – up ระหว่างญี่ปุ่นกับบรรดาประเทศแม่โขง  ข้อเสนอนี้ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้รับการยกย่องจากการประชุมและถูกระบุในเอกสารฉบับต่างๆของการประชุม

สำหรับปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาค นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ยืนยันว่า เวียดนามจะประสานงานกับญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขปัญหามนุษยธรรมต่อไป ส่วนในปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำถึงความจำเป็นของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว

ภายหลังการประชุม ผู้นำประเทศต่างๆได้เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะได้ย้ำถึงความสำเร็จของการประชุม โดยชี้ชัดว่า เขตแม่น้ำโขงมีศักยภาพในการขยายตัวและความเจริญรุ่งเรืองมากมายถ้าหากประเทศต่างๆในภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือ ยุทธศาสตร์โตเกียวปี2018ประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่ การเชื่อมโยงอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและปฏิบัติเป้าหมายแม่โขงแห่งสีเขียว ซึ่งจะเป็นประทีบส่องทางเพื่อให้ฝ่ายต่างๆสร้างสรรค์อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า ผู้นำประเทศต่างๆได้หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือของ6ประเทศในเวลาที่จะถึง สำหรับการยกระดับความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกได้แสดงความเห็นว่า “ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ที่มีความผันผวน การส่งเสริมความร่วมมือในหลายด้านระหว่างญี่ปุ่นกับบรรดาประเทศแม่โขงเพื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ดังนั้น การยกระดับความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของความสัมพันธ์ สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่า แนวทางความร่วมมือที่สำคัญของยุทธศาสตร์โตเกียวปี2018จะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น ผู้นำของ6ประเทศได้ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันปฏิบัติโครงการร่วมมือตาม3เสาหลักความร่วมมือ”

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นของเวียดนามต่อความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นและชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่นต่อภูมิภาคเพื่อเป้าหมายแห่งการผสมผสาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบด้าน  เจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ เวียดนามจะส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่นและบรรดาประเทศแม่โขงเพื่อมีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ในการนี้ บรรดาผู้นำประเทศได้ชื่นชมผลการประชุม โดยเฉพาะ การอนุมัติยุทธศาสตร์โตเกียวปี2018 เห็นพ้องเกี่ยวกับการจัดปีแม่โขง-ญี่ปุ่นในปี2019และมีความประสงค์ว่า ญี่ปุ่นจะส่งเสริมการลงทุนในประเทศแม่โขงในด้านที่ประเทศแม่โขงมีความต้องการ

ในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพร้อมผู้นำประเทศต่างๆจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เข้าร่วมฟอรั่มการลงทุนแม่โขง-ญี่ปุ่น การเสวนากับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมอื่นๆ.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด