นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดเตี่ยนยางปี2018

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9สิงหาคม ณ เมืองหมีทอ จังหวัดเตี่ยนยาง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุก ได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้หัวข้อ “จังหวัดเตี่ยนยาง-โอกาสการลงทุนและเดินพร้อมกับการพัฒนา”

 

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดเตี่ยนยางปี2018 - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า จากการมีสถานะเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเตี่ยนยางจะดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่และสถานประกอบการต่างๆให้เข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมแปรรูป “พวกเราต้องเน้นพัฒนาจังหวัดเตี่ยนยางให้เป็นหัวเรือที่สำคัญในการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและเขตตะวันออกภาคใต้   ดังนั้น จังหวัดเตี่ยนยางต้องเดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การส่งเสริมการพัฒนา รับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่องว่างการพัฒนา”

ในบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเตี่ยนยาง โดยชี้ชัดว่า ผู้บริหารจังหวัดเตี่ยนยางต้องตระหนักได้ดีบทบาทของจังหวัดต่อการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความตั้งใจเพื่อพัฒนาจังหวัดเตี่ยนยาง  พร้อมทั้ง กำชับให้ผู้บริหารจังหวัดต้องถือการศึกษาเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาจังหวัดเตี่ยนยางอย่างยั่งยืน  มีแนวทางเพื่อส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0และมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เดินทางไปเยือนครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายในจังหวัดเตี่ยนยาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด