นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในนครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -ในกรอบการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคใต้ เช้าวันที่10สิงหาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนครเกิ่นเทอปี2018 โดยมีนาย เจิ่นแทงเหมิน  ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆและผู้แทนทั้งภายในและต่างประเทศประมาณ500คนเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในนครเกิ่นเทอ - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในนครเกิ่นเทอ (Photo: VGP)

ที่ประชุมเน้นหารือเกี่ยวกับ3หัวข้อได้แก่การพัฒนาศูนย์การบริการเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ ผู้บริหารจังหวัดเกิ่นเทอจะประกาศรายชื่อ54โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง เขตนิคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดการลงทุนในนครเกิ่นเทอ รวมยอดเงินลงทุน124ล้านล้านด่ง

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้แสดงความยินดีต่อการที่นครเกิ่นเทอลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนักลงทุนต่างๆ รวมยอดเงินลงทุน8หมื่น5พันล้านด่ง ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านการผลิตและการประกอบธุรกิจ  โครงการด้านการบริการ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมแหล่งบุคลากร ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางใหม่ให้แก่นครเกิ่นเทอ “เวียดนามมีเมืองที่น่าอยู่ เช่น นครดานังและเมืองเก่าฮอยอัน นครเกิ่นเทอก็มีศักยภาพเพื่อกลายเป็นตัวเมืองเชิงนิเวศที่น่าอยู่ ซึ่งทางการ หน่วยงานทุกระดับ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ หน่วยงานการท่องเที่ยวต้องมีการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมห่วงโซ่การเชื่อมโยงและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด